Nove Oracle Tehnologije

Naš razvojni tim inženjera pruža pun set usluga u izradi i razvoju korporativnih softverskih aplikacija, koristeći najnovije tehnologije Oracle J2EE/Fusion okruženja uključujući:

    ADF 11g (ADFm, ADFc, ADF RC, ADF DV), JSF 1.2 i AJAX.
    EJB 3.0, JPA/TopLink 11g,
    JAX- Web Services za SOA,
    JSR 168/268 i WSRP 1.0/2.0 Portleti,
    ADF Security i SSO sa Enterprise Security okruženjem