Reference

Početak Završetak Klijent Naziv projekta
Novembar 2006 Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede Srbije Informacioni sistem za Upravu za veterinu Ministarstva poljoprivrede Srbije ( VetUp)
Novembar 2006 Jun 2007 Sistem za integrisano plaćanje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije
April 2006 Septembar 2007 Ministarstvo Zdravlja Srbije / Svetska Banka Razvoj Centralnog Informacionog Servisa ( CIS )
Mart 2007 Jul 2008 Razvoj softvera za Primarnu Zdravstvenu Zaštutu ( PHCS)
Maj 2008 Maj 2009 Antegra d.o.o. SEPA Direct Debit aplikacija
Septembar 2008 U toku Siemens d.o.o.
POSTNET Aplikacija-Održavanje i podrška