Poslovna Analitika

Balanced Scorecards (BSC) je sistem strateškog planiranja i menadžmenta koji su kompanije širom sveta usvojile kao ključni okvir za poslovnu uspešnost. BSC uspostavlja jasnu vezu između poslovne strategije, poslovnih procesa kojima se ta strategija sprovodi i ključnih pokazatelja performansi (KPI).

NAPREDNA POSLOVNA ANALITIKA I MENADŽMENT PERFORMANSI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

BSC kompaniju sagledava kroz četiri perspektive: kupca/korisnika, finansija, unutrašnjih poslovnih procesa i usavršavanja i razvoja. Stoga je potrebno razviti mehanizme prikupljanja i analize podataka iz različitih izvora, aplikacija i podsistema koji su uobičajeno vezani za pojedine perspektive. Integracija podatka predstavlja problem u mnogim IT sistemima i vodi ka parcijalnom izveštavanju i manuelnim obradama podatka. Ovakve neefikasnosti su posebno izražene u malim i srednjim preduzećima koja nemaju velike informatičke i kadrovske kapacitete.

Ključni pokazatelji performansi (KPI) daju objedinjen pogled na poslovanje po svim BSC perspektivama

Omnilogika pruža integrisani razvoj i uvođenje mehanizama BSC primenom vodeće Oracle Business Intelligence platforme koja objedinjuje menadžment podataka, naprednu analitičku obradu i web baziranu prezentaciju informacija. Važna odlika Oracle BI tehnologije je da omogućava automatsko povezivanje i ukrštanje podataka iz različitih podsistema i aplikacija bez obzira na proizvođača. Tako objedinjene i analitički obrađene informacije se, u realnom vremenu, mogu posmatrati kroz bogate izveštaje i grafičke prikaze u web tehnologiji. Interaktivnost putem web tehnologija omogućava lako kretanje kroz sintetiku i analitiku po svim nivoima podataka (tzv. drill-down). Time se omogućava uočavanja koji, pozitivno ili negativno, utiču na performanse procesa i poslovanja. I sve to se radi iz jednog intuitivnog alata, prilagođenog poslovnim korisnicima a ne informatičkim specijalistima, uz visok stepen zaštite poverljivosti informacija.

OBI SE1 paket sadrži sve što je potrebno za uvođenje modernog sistema napredne analitike i menadžmenta performansi za mala i srednja preduzeća

Oracle BI tehnologija prednjači u odnosu na konkurenciju i dokazana je na globalnom nivou. Jasno je da takva tehnologija ima i svoju cenu. Ipak, za mala i srednja preduzeća, Omnilogika i Oracle obezbeđuju prilagođeni paket OBI SE1 koji omogućava da se prednosti ove enterprise-level platforme primene po vrlo pristupačnim uslovima. Time se može započeti razvoj modernog sistema poslovne analitike i menadžmenta performansi koji će i tehnološki i funkcionalno biti održiv i isplativ zahvaljujući činjenici da je baziran na priznatoj metodologiji i vodećoj tehnologiji.