Razvoj softvera

Naši tim softver inženjera pruža širok spektar usluga za podršku razvoja „enterprise“ aplikacija uz korišćenje najsavremenijih Oracle J2EE/Fusion tehnologija koje uključuju:

  • ADF 11g (ADFm, ADFc, ADF RC, ADF DV), JSF 1.2 and AJAX. >>
  • EJB 3.0, JPA/TopLink 11g, >>
  • JAX- Web Services for SOA, >>
  • JSR 168/268 i WSRP 1.0/2.0 Portleti >>
  • ADF Security i SSO sa Enterprise Security environments >>