Upravljanje dokumentacijom

Zasnovan je na Oracle Universal Content Management okviru sa BPEL poslovnim tokovima adaptiranim i prilagođenim od strane našeg kosultantskog i softver inženjerskog tima.

Isporučujemo brzo i efikasno prikupljanje dokumenata, arhiviranje i upravljanje rešenjima koja lako mogu da se integrišu u sredine različitih isporučilaca.