Vendorska rešenja

Omni logika partnerima pruža podršku i saradnju u implementaciji njihovih sopstvenih projekata koristeći najnovije Oracle tehnologije i proizvode.

Tehničko iskustvo iz upravljanja projektima i dizajniranja procesa unosimo u svaki nov angažman kako bi izašli u susret potrebama klijenata i uskladili ih sa zahtevima sistema, ljudi i procedura.

Naši eksperti za Oracle tehnologiju pružaju podršku u svim aspekti,a implementacije i održavanja rešenja koji odgovaraju domaćim i internacionalnim standardima i regulativama. Naše usluge obuhvataju sve aspekte implementacije informacionih sistema, uključujući definisanje poslovnih procesa, koordinisanje tehničkim zahtevima, upravljanje promenama, obuku i upravljanje ljudskim resursima.

Omni Logika pruža podršku kompletnom životnom ciklusu jednog sistema od implementacije preko nadogradnje do optimizacije, održavanja i modifikacije.